Kim jesteśmy


WideLaw tworzą ludzie z doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych korporacjach, którzy dostrzegli, że system korporacyjny ogranicza możliwości  i zaciera tożsamość Klienta, co negatywnie odbija się na jakości świadczonych mu usług. Narzucone ograniczenia pozwoliły nam zrozumieć, że dialog, promocja i ochrona marki są naszym priorytetem. Budując doświadczony zespól postanowiliśmy wyjść naprzeciw biznesowym oczekiwaniom Klientów, ograniczając formalności do minimum, podnosząc jakość usług przez zapewnienie współpracy z ekspertami w swoich dziedzinach prawa i biznesu oraz tworząc płaszczyznę porozumienia, która pozwala nam na głębsze poznanie aktualnych potrzeb danego Klienta.

Kreatywność

Kładziemy szczególny nacisk na stosowanie nieszablonowych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności prowadzonych postępowań.

Nowoczesność

Na bieżąco wdrażamy systemy informatyczne mające usprawnić pozyskiwanie informacji o majątku dłużnika.

Zorientowanie

Przy pozyskiwaniu informacji o majątku dłużnika korzystamy z raportów największych wywiadowni gospodarczych w Polsce.

Doświadczenie

Nasi specjaliści dysponują łącznie 20-letnim doświadczeniem w branży.

Usługi


Świadczymy kompleksową obsługę prawną i windykacyjną oraz pomoc doraźną na podstawie jednorazowych zleceń.

Kompleksowa obsługa prawna

W ramach kompleksowej obsługi prawnej oferujemy swoim Klientom świadczenie usług z różnych dziedzin prawa. Specjalizujemy się w szczególności  w doradztwie z zakresu:

 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa gospodarczego
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa ochrony danych osobowych
 • prawa ochrony dóbr osobistych
 • prawa karnego

Wynagrodzenie w przypadku bieżącego doradztwa ustalamy indywidualnie z Klientami. Proponujemy 3 modele rozwiązań: miesięczny ryczałt, zryczałtowana stawka godzinowa, stawka godzinowa.

Kompleksowa obsługa windykacyjna

Kompleksowa obsługa windykacyjna jest szansą dla naszych Klientów na możliwie jak najszybsze odzyskanie należności od nierzetelnech Kontrahentów. W ramach usługi proponujemy w  szczególności:

 • reprezentację na etapie polubownym,  w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym
 • zabezpieczanie majątku dłużnika na etapie sporządzania pozwu
 • reprezentację podczas czynności komorniczych na terenie całej Polski
 • dedykowanego Komornika
 • stałą – niską zaliczkę na czynności komornicze
 • dostęp on-line do akt sprawy
 • dogodny system raportowania
 • pomoc w sprzedaży wierzytelności

Wynagrodzenie stanowi prowizja ustalona indywidualnie z Klientem od kwot odzyskanych w toku postępowania egzekucyjnego. W sprawach gospodarczych – wszystkie pobrane opłaty prowizyjne są odzyskiwane na rzecz Klienta oddzielnym pozwem w związku z ustawą o terminach zapłaty w  transakcjach handlowych

246

SPRAW

121

SKUTECZNYCH WINDYKACJI

25

ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

2.837

WYPITYCH KAW

Struktura


W ramach naszych struktur organizacyjnych funkcjonuje dział procesowy, egzekucyjny, backoffice oraz dział consultingowy.

Dział procesowy

Zajmuje się analizą spraw, przygotowaniem dokumentacji procesowej, przeprowadzeniem wszelkich czynności formalnoprawnych mających na celu pozytywne zakończenie sprawy. Nasi radcowie prawni i adwokaci reprezentują Klientów w sporach sądowych m.in. w  sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych, a także w sprawach z zakresu prawa pracy.

Dział egzekucyjny

Jest wyspecjalizowaną komórką zajmującą się realizacją usług związanych z windykacją, postępowaniami sądowymi o zapłatę, zabezpieczaniem majątku oraz egzekucjami wobec nierzetelnych Kontrahentów.

Backoffice

Zapewnia wsparcie administracyjne działu procesowego i egzekucyjnego oraz zajmuje się kontaktem z Klientami.

Consulting

Odpowiada za zapewnienie naszym Klientom doradztwa w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Pomagamy zabezpieczyć roszczenie już na etapie kontraktowania, w  sposób dostosowany do konkretnego Kontrahenta i wartości Kontraktu.

Nasz zespół


Zapraszamy do zapoznania się z naszym zespołem specjalistów.


Zaufali nam


Współpracujemy


Biuro tłumaczeń Verius

Nasza siedziba


Widelaw sp. z o.o.
ul. Katalońska 5 lok. 74
02-763 Warszawa

e-mail: biuro@widelaw.pl
www.widelaw.pl
Telefon: +48 790 419 962
NIP: 5252654809
REGON: 364135229
KRS: 0000616474

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy KRS

Skontaktuj się z nami